Prima pagina Instructorii nostri Galerie foto Inscriere Contact
LEGISLATIE RUTIERA
CONDUCERE PREVENTIVA
MECANICA
SEMNE DE CIRCULATIE
PARTENERIATE
CHESTIONARE
Crezi ca 30 de ore de condus sunt suficiente ?
Da
Nu stiu
Nu
Intrebari de la examenul teoretic


intrebari conducere ecologica

intrebari mecanica cat. B

intrebari mecanica cat. C,D

intrebari reguli profesionale cat. C,D

intrebari conducere preventiva

intrebari prim ajutor


1. Ce masă maximă admisă poate avea o remorcă tractată cu un vehicul de categorie C1?

a) cel mult 3500 kg
b) una care să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător
c) legal nu este prevăzut


2. Ce masă maximă autorizată are o remorcă uşoară?

a) cel mult 750 kg
b) una care să nu depăşească masa proprie a vehiculului trăgător
c) legal nu este prevăzut


3. Dacă unui vehicul de categorie C1 i se ataşează o remorcă uşoară, acesta poate fi condus pe drumul public:

a) doar de cei care dispun de permis de conducere cat. C1+E
b) de cei care dispun de permis de conducere cat. C sau C1
c) de cei care dispun de permis de conducere cat. D1


4. Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite:

a) când partea carosabilă este acoperită cu gheaţă sau zăpadă
b) când partea carosabilă este acoperită cu polei
c) când vizibilitatea este redusă


5. Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil:

a) pentru categoria Tr
b) pentru subcategoria B1E, daca titularul are vârsta de cel puţin 21 de ani
c) pentru subcategoria D1E, dacă titularul are vârsta de cel puţin 21 de ani


6. Activitatea de transport rutier public este:

a) o activitate conexã altor activităţi ale unei societăţi comerciale
b) o activitate desfăşurata cu orice autovehicul care corespunde normelor tehnice de circulaţie
c) o activitate desfăşurata pe baza unui contract, contra cost, cu vehicule deţinute şi utilizate în acest scop


7. Ce asigurã poliţa CMR?

a) plata daunelor suferite de terţi
b) plata daunelor cauzate încărcăturii
c) plata daunelor suferite de vehiculul care a cauzat accidentul


8. Ce este CMR?

a) autorizaţie de drum
b) acord rutier
c) asigurare


9. Ce obligaţie au conducătorii auto angajaţi ai operatorilor de transport rutier, când efectuează operaţiuni de transport?

a) sã aibă asupra lor fişa de protecţie a muncii
b) sã poarte echipament de protecţie
c) sã respecte regulile specifice de protecţie a muncii în circulaţia rutierã


10. „Durata de conducere zilnicã” reprezintă:

a) durata totalã de conducere acumulatã între douã perioade de odihnã zilnicã
b) perioada de conducere între douã pauze obligatorii
c) perioada medie de conducere zilnicã


11. Aparatul tahograf este necesar pentru:

a) a înregistra corect şi distinct perioadele de conducere şi cele de odihnã, precum şi viteza de deplasare
b) a ţine legătura cu angajatorul
c) a economisi carburantul


12. Aveţi voie să lăsaţi remorca unui camion noaptea , pe partea carosabilă a drumului public?

a) da, în orice condiţii
b) da, dacă îi semnalizaţi prezenţa corespunzător cu triunghiurile reflectorizante
c) nu, este interzisă lăsarea remorcilor pe partea carosabilă a drumurilor publice pe timp de noapte


13. Care categorie de vehicule rutiere poate tracta simultan două remorci?

a) vehiculele din categoria C
b) vehiculele din categoria D
c) vehiculele din categoria Tr


14. Care dintre faptele de mai jos este consideratã contravenţie?

a) utilizarea unui tahograf digital
b) utilizarea unui tahograf mecanic
c) nerespectarea prevederilor privind scoaterea neautorizatã a diagramei tahografice din tahograful mecanic sau a cartelei tahografice din tahograful digital, înaintea terminării zilei de lucru


15. Care dintre faptele de mai jos se considerã contravenţie?

a) transportarea în cabinã a altor persoane decât a celor care sunt menţionate pe diagrama tahograf
b) deţinerea, de câtre un conducător auto, a mai mult de o cartelã tahograficã validã, în cazul tahografului digital
c) oprirea autovehiculului în afara locurilor indicate în diagrama tahograf


16. Care dintre obligaţiile de mai jos revin conducătorilor auto angajaţi de către operatorii de transport rutier?

a) sã circule conducă numai pe timp de zi şi sã se odihnească pe timpul nopţii
b) sã respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnã, conform reglementãrilor legale în vigoare
c) sã nu deregleze aparatul tahograf sau a limitatorul de vitezã pentru scoaterea acestora din uz sau pentru modificarea caracteristicilor de funcţionare ale acestora


17. Care este distribuţia duratelor maxime de conducere zilnicã într-o săptămâna?

a) o datã 10 ore şi de 5 ori câte 9 ore
b) de douã ori câte 10 ore intercalate la de câte 4 ori 9 ore
c) de maxim 6 ori câte 9 ore


18. Care este durata maximã de conducere continuã?

a) 2 ore si 30 de minute, urmatã de o pauzã de cel puţin 15 de minute
b) 3 ore, urmatã de o pauzã de cel puţin 15 de minute
c) 4 ore şi 30 de minute, urmatã de o pauzã de cel puţin 45 de minute


19. Care este durata maximã de conducere sãptãmãnalã?

a) 45 de ore
b) 54 de ore
c) 56 de ore


20. Care este durata maximã de conducere zilnicã?

a) 8 ore
b) 9 ore
c) 10 ore


21. Care este perioada normatã de utilizare a foilor de înregistrare a diagramelor tahograf, în cazul tahografului mecanic?

a) 24 de ore
b) 48 de ore
c) 72 de ore


22. Care sunt datele pe care le înregistrează în mod automat sau semiautomat aparatul tahograf?

a) distanţa parcursã de vehicul si viteza de deplasare a acestuia
b) durata orelor de conducere, pauzele şi perioadele zilnice de odihnã
c) timpii disponibili, precum si alţi timpi de muncã


23. Când poate fi scoasã diagrama din aparatul tahograf?

a) la sfârşitul perioadei zilnice de lucru
b) oricând vrea conducătorul auto
c) în orice moment al zilei, în cazurile autorizate (control rutier, defectarea aparatului, schimbarea vehiculului)


24. Când pot dispune inspectorii de trafic ai ARR imobilizarea unui vehicul?

a) în cazul în care conducătorul auto nu are asupra sa permisul de conducere sau atestatul profesional
b) în cazul în care, din dotarea vehiculului, lipsesc triunghiurile reflectorizante, trusa de prim ajutor sau extinctorul
c) în cazul nerespectãrii, de către conducătorul auto, a prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnã


25. Câte tipuri de rapoarte poate tipări tahograful digital?

a) 3 tipuri de rapoarte
b) 5 tipuri de rapoarte
c) 4 tipuri de rapoarte


26. Ce ansamblu de vehicule, cu vehicul trăgător de categorie B necesită, pentru a fi condus pe drumul public, permis de categoria BE?

a) cel al cărui masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg, dacă remorca este alta decât una uşoară
b) cel al cărui masă maximă autorizată depăşeşte 3500 kg
c) cel al cărui masă maximă autorizată nu depăşeşte 3500 kg, dacă remorca este alta decât una uşoară


27. Ce ansamblu de vehicule, cu vehicul trăgător de categorie C necesită, pentru a fi condus pe drumul public, permis de categoria CE?

a) cel format cu o remorcă alta decât una uşoară
b) cel al cărui masă maximă autorizată depăşeşte 7500 kg
c) cel al cărui masă maximă autorizată depăşeşte 7500 kg, dacă remorca este alta decât una uşoară


28. Ce ansamblu de vehicule, cu vehicul trăgător de categorie D necesită, pentru a fi condus pe drumul public, permis de categoria DE?

a) cel format cu o remorcă alta decât una uşoară
b) cel al cărui masă maximă autorizată depăşeşte 7500 kg
c) cel al cărui masă maximă autorizată depăşeşte 7500 kg, dacă remorca este alta decât una uşoară


29. Ce condiţie trebuie să îndeplinească ansamblurile de vehicule cu vehicul trăgător de categoria C1, D1 pentru a putea tracta remorci altele decât cele uşoare ?

a) masa maximă autorizată a remorcii să fie mai mică decât cea a vehiculului trăgător
b) masa maximă autorizată a remorcii să fie mai mică decât masa proprie a vehiculului trăgător
c) masa proprie a remorcii să fie mai mică decât masa proprie a vehiculului trăgător


30. Ce fel de timp apare pe raportul tahografului digital?

a) timpul GMT
b) timp conform orei locale
c) timpul UTC


31. Ce se întâmplă dacă se rupe conducta de racord a aerului comprimat dintre vehiculul tractor şi remorcă?

a) remorca va rămâne fără frână
b) remorca va fi frânată instantaneu
c) tot ansamblul va rămâne fără frână


32. Ce trebuie sã menţioneze conducătorul auto pe diagrama tahograf la scoaterea acesteia din tahograful mecanic?

a) localitatea, data, numărul de kilometri la sosire, numărul de kilometri parcurşi în timpul ciclului de conducere
b) tonajul transportat
c) viteza medie de deplasare


33. Ce trebuie sã posede conducătorul auto atestat în cazul unui tahograf digital?

a) diagrame analogice
b) cod PIN
c) cartelã personalizatã de acces


34. Cum se defineşte odihna?

a) orice perioadã în care conducătorul auto opreşte autovehiculul
b) orice perioadã în care conducătorul auto nu conduce
c) orice perioadã neîntreruptã de repaus de cel puţin 9 ore, alta decât pauza, în care conducătorul auto poate dispune liber de timpul sãu


35. Cum se defineşte perioada de „odihnã zilnicã normalã”?

a) perioada de odihnã realizatã pe timpul nopţii, de cel puţin 8 ore
b) intervalul neîntrerupt de cel puţin 11 ore de odihnã
c) odihna realizatã în douã intervale de timp, primul de cel puţin 3 ore, iar al doilea de cel puţin 6 ore


36. Cum se defineşte transportul rutier?

a) orice deplasare efectuatã, în totalitate sau parţial, în gol sau cu încărcătura, pe drumurile publice, de un vehicul utilizat pentru transportul de persoane sau de marfã
b) transportul efectuat cu autovehicule destinate transportului de marfã
c) orice deplasare efectuatã pe drumurile publice


37. Cum se defineşte „pauza” conform reglementărilor în vigoare?

a) perioada în care conducătorul auto nu are voie să conducă
b) orice perioadă de repaus intercalatã în timpul conducerii, în timpul căreia conducătorul nu are dreptul să conducă sau să efectueze alte sarcini, al cărei scop unic este odihna
c) perioada în care conducătorul auto poate efectua numai lucrări de întreţinere şi reparaţii, fără a conduce autovehiculul


38. Dacă tractaţi cu un autovehicul de categoria B o remorcă alta decât una uşoară, aveţi nevoie de permis categoria BE :

a) dacă masa ansamblului de vehicule depăşeşte 3500 kg
b) în orice condiţii
c) legal nu este prevăzut


39. De câte ori pe săptămâna se poate prelungi durata zilnicã de conducere la 10 ore?

a) de 2 ori
b) o singurã datã
c) ori de câte ori este nevoie


40. Dispune tahograful digital de diagrame analogice ?

a) da
b) nu
c) doar cele costisitoare


41. Efectuaţi un transport agabaritic, greutatea ansamblului de vehicule depăşind 80 t. Pentru aceasta trebuie să dispuneţi de:

a) aprobarea administratorului drumului
b) avizul poliţiei rutiere
c) aprobarea autorităţilor locale din zonă


42. Efectuaţi un transport agabaritic, lungimea ansamblului de vehicule depăşind 25 m. Pentru aceasta trebuie să fiţi însoţit de:

a) două vehicule de însoţire, unul în faţa şi altul în spatele vehiculului dumneavoastră
b) un vehicul de însoţire antemergător
c) un vehicul de însoţire plasat în spatele vehiculului dumneavoastră


43. Efectuaţi un transport agabaritic, lungimea ansamblului de vehicule depăşind 30 m. Pentru aceasta trebuie să fiţi însoţit de:

a) două vehicule de însoţire, unul în faţa şi altul în spatele vehiculului dumneavoastră
b) un vehicul de însoţire antemergător
c) un vehicul de însoţire plasat în spatele vehiculului dumneavoastră


44. Efectuaţi un transport agabaritic, lungimea ansamblului de vehicule depăşind 40 m. Pentru aceasta trebuie să dispuneţi de:

a) aprobarea administratorului drumului
b) aviz ADR
c) avizul poliţiei rutiere


45. Elementele de cuplare ale remorcii trebuie să asigure:

a) raza minimă de virare a autovehiculului trăgător
b) o cuplare fermă şi sigură la vehiculul trăgător
c) posibilitatea de a virare fără coliziunea extremităţilor vehiculelor ansamblului


46. Este permis transportul persoanelor în remorcile ansamblurilor de vehicule categoria CE sau DE?

a) da
b) nu
c) legal nu este prevăzut


47. În care slot al tahografului digital va fi plasatã cartela conducătorului auto în cazul unei curse cu doi şoferi?

a) întotdeauna în slotul 1
b) întotdeauna în slotul 2
c) în oricare slot


48. La care categorie de vehicule se referă reglementările referitoare la stabilirea perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto?

a) la vehiculele destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 7,5t
b) la vehiculele destinate transportului de persoane, a căror masă totală maximă autorizată depăşeşte 3,5 t
c) la vehiculele destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5t


49. La ce se referă "perioada de odihnă zilnică redusă”?

a) la perioada de somn de minimum 9 ore
b) la perioada de somn de minimum 11 ore
c) la orice perioadã de odihnã de cel puţin 9 ore, dar care sã nu depăşească 11 ore


50. La ce se referã „perioada de odihnã sãptãmãnalã normalã”?

a) la orice perioadã de odihnã de cel puţin 24 de ore consecutive
b) la orice perioadã de odihnã de cel puţin 48 de ore consecutive
c) la orice perioadã de odihnã de cel puţin 45 de ore consecutive


51. Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil:

a) pentru categoria Tr
b) pentru subcategoria BE, dacă titularul acestuia posedă şi permis pentru categoria B
c) pentru subcategoria C1E, respectiv D1E


52. Poate tahograful digital tipări un raport referitor la depăşirile vitezei legale?

b) nu
a) da
c) da, dar numai şoferului.


53. Raza de virare a ansamblului format cu o remorcă cu peridoc va fi:

a) mai mică decât cea a vehiculului trăgător
b) mai mare decât cea a vehiculului trăgător
c) egală cu cea a vehiculului trăgător


54. Se considerã contravenţie:

a) nerespectarea prevederilor în vigoare, privind utilizarea unor cartele tahografice defecte sau expirate
b) nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice murdare
c) utilizarea tahografului digital, dacã acesta nu este prevăzut cu GPS


55. Se considerã contravenţie:

a) utilizarea tahografului fără avizul poliţiei rutiere
b) conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fără a utiliza cartela tahograficã
c) conducerea unui vehicul dotat cu tahograf mecanic fără a utiliza diagramã tahograf


56. Se considerã contravenţie:

a) nerespectarea prevederilor privind utilizarea diagramelor tahograf sau a cartelelor tahografice atunci când vehiculul este condus de un echipaj format din mai mulţi conducători auto
b) neintroducerea în tahograf a datelor prevăzute de reglementările în vigoare
c) nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului si utilizarea comutatorului


57. Se considerã contravenţie:

a) neintroducerea în tahograful digital a datele prevăzute de reglementările în vigoare
b) necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevăzute de legislaţia în vigoare
c) completarea diagramei tahografului mecanic cu pixul


58. Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

a) să remorcheze un vehicul rămas în pană;
b) să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
c) să perturbe traficul celorlalte vehicule


59. Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

a) să provoace şocuri autovehiculului în mers;
b) să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare, la o distanţă mai mică de 50 m de autovehicul;
c) să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei alte persoane calificate;


60. Vă este permis să conduceţi un tractor rutier cu remorcă pe drumul public dacă dispuneţi de permis de conducere pentru categoria CE?

a) da
b) nu
c) legal nu este prevăzut


user:
parola:
Creeaza cont nou
Am uitat parola
Fie ca esti sofer, sau unul in devenire... te invitam in comunitatea noastra, sa imparti cu noi pareri, impresii, din ale condusului
Copyright © 2009 AUTOCONTACT SRL
Website creat de Trim Media
legislatie rutiera | conducere preventiva | mecanica | semne de circulatie | parteneriate | chestionare
instructorii nostri | galerie foto | inscriere | contact